Virtualització

La virtualització crea entorns informàtics simulats que permeten aprofitar millor la capacitat d’un equip o servidor físic.

Fent un partionament dels recursos per tal que siguin utilitzats per diferents màquines virtuals independents, les quals poden executar sistemes operatius i aplicacions diferents mentre comparteixen recursos. Aquesta tècnica millora notablement l’escalabilitat i les càrregues de treball i permet usar menys servidors reduint el consum d'energia, els costos d'infraestructura i el manteniment.

El nostre departament tècnic està especialitzat amb els projectes de virtualització de servidors, d’escriptoris, d’aplicacions, de xarxa i d’emmagatzematge.

Servidors Virtuals, escriptoris
Servidors, escriptoris, xarxes i aplicacions
Alta Disponibilitat
Alta disponibilitat
Balanceig
Balanceig automàtic de recursos
Rèpliques
Rèpliques offline

Vols més informació dels nostres serveis?


972 092 500