Avís Legal

El lloc web i el domini in2in.cat corresponen a in2in Solucions Tecnològiques SL (en endavant in2in), amb CIF B55109144, domiciliada al carrer Doctor Ametller núm. 16, 2n. 1a., de Girona (CP 17003), tel. 972 09 25 00 i adreça electrònica info@in2in.cat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els continguts d'aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a in2in, o a tercers que n'han autoritzat el seu ús. in2in presenta aquests continguts amb finalitats d'informació i publicitat. in2in n'autoritza la utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d'aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a in2in, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel•lectual o industrial.No s'autoritzen presentacions dels continguts d'aquest lloc en una finestra aliena a in2in.cat (framing).

PROTECCIÓ DE DADES
Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà del formulari de contacte d'aquesta pàgina o bé per la recepció de correus electrònics són tractades amb el màxim de confidencialitat i només s'utilitzaran per atendre les sol•licituds d'informació o consultes. Únicament s'incorporarien a un fitxer en el cas que s'establís una relació comercial entre in2in i la persona interessada, i sempre amb el coneixement previ d'aquesta persona.in2in informa que aquest lloc web no utilitza galetes (cookies) en els processos interns de funcionament.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que in2in actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l'usuari del lloc web el consulti. Per això in2in manifesta que les referències dels serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a in2in fins a la contractació expressa d'un servei.in2in es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.in2in no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D'ÚS
L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.