telf-contactar
14/12/2012
Projecte d'SQL Server a Inpanasa
Èxit, de nou, en un projecte dut a terme a l’empresa Inpanasa amb Windows 2012 i SQL 2012.


Un cop més, in2in ha finalitzat un projecte de manera totalment satisfactòria, aportant la solució més adequada i aconseguint els resultats previstos. Aquest projecte ha consistit a millorar notablement el rendiment de la base de dades principal d’Inpanasa, una empresa del sector alimentari que fa 36 anys que es dedica a l’elaboració de pastisseria industrial.
Actualment, Inpanasa arriba a tot el mercat estatal i, a més, exporta els seus productes a França, Itàlia, Alemanya, Suïssa, Bèlgica, el Regne Unit, Holanda i Àustria.
Ubicada a Aiguaviva, l’empresa té unes instal·lacions de més de 6.000 m² i tres línies de producció a ple rendiment, amb les quals es produeixen 18 tones diàries de diferents productes de pastisseria.
L’any 2007, Inpanasa va apostar per implantar un nou ERP, el Microsoft Navision, recolzat amb el Microsoft SQL. En un primer moment, la implantació es va fer extensible a les oficines i als comercials, i en una segona fase, a la fàbrica.
El 2009, Inpanasa va implantar la infraestructura VMware per virtualitzar els seus servidors en producció, entre els quals també el Navision.
Des de la implantació de l’ERP, s’hi van anar incorporant més funcionalitats i, en conseqüència, la base de dades principal va anar creixent i requerint més recursos del sistema operatiu que, en ser un sistema de 32 bits, havia assolit els seus límits de gestió de memòria i s’havien començat a fer evidents els problemes de rendiment de l’ERP.
Per millorar el rendiment del servidor principal de l’empresa, el projecte s’ha dividit en tres fases, que s'han anat desenvolupant sense interrompre l’activitat diària:

Primera fase: ha consistit a incorporar un servidor nou de gamma high performance equipat amb discs d’estat sòlid. Aquest servidor està configurat amb un array de discs en què hi haurà les màquines virtuals que necessitin rendiment normal i un altre array de discs d’estat sòlid en què hi haurà les dades que necessitin més rendiment, per exemple l’SQL.
Els discs d’estat sòlid, a diferència dels convencionals, ofereixen un menor temps d’accés i latència, són menys sensibles als cops i els moviments sobtats, consumeixen menys i, per tant, generen menys calor i són totalment silenciosos.
A més, mentre que els discs convencionals guarden la informació a través d’un capçal en uns plats magnètics giratoris impulsats per un motor, els discs d’estat sòlid no incorporen cap element mecànic, com el capçal i el motor, i emmagatzemen la informació en unes memòries tipus NAND flash.

Segona fase: un cop incorporat el nou servidor, s’ha procedit a actualitzar tota la infraestructura VMware vSphere a versió 5.1. Això preveu l’actualització de les VMware Tools de tots els servidors, la versió del hardware virtual de les màquines virtuals i els agents de còpia.

Tercera fase: s’ha creat una nova màquina virtual, el Windows Server 2012, amb SQL Server 2012 i dimensionada amb molta memòria RAM i CPU per tal de suportar la base de dades principal. El disc virtual d’aquesta màquina, en què resideix l’SQL, es troba ubicat a l’array de discs d’estat sòlid, perquè tingui un alt rendiment. El traspàs de dades cap al nou servidor es porta a terme de manera conjunta i planificada amb els tècnics de software.


Novetats del Windows Server 2012: 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831769.aspx

Novetats del Microsoft SQL 2012: 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb500435.aspx


El gerent d’Inpanasa, Francesc Montes, ho explica així:

"Els sistemes informàtics juguen un paper molt important a la nostra empresa, i quan aquests no funcionen a ple rendiment, la productivitat es veu afectada.
Ja se sap que la informàtica evoluciona molt ràpidament i que cada cert temps cal renovar els equips per no quedar desfasats en l'aspecte tecnològic i productiu. Sabíem que a la nostra infraestructura li calia la incorporació d’un servidor nou, ja que des de fa força mesos experimentàvem una davallada del rendiment del sistema.
Quan el nostre proveïdor, in2in, va fer l’anàlisi del nostre sistema per tal de poder fer la proposta més adient, ens va recomanar fermament muntar un tipus de discs que és força més car que l’habitual, però que en millora notablement el rendiment. Després de finalitzar la incorporació d’aquest nou servidor amb aquest tipus de disc de més rendiment, hem notat una millora majúscula, i així ho hem fet saber a in2in, a qui hem felicitat pel projecte que ha dut a terme a Inpanasa."
Parlem cara a cara
Si tens dubtes et responem directament des de Skype.
Mi estado