telf-contactar
20/01/2012
Projecte de virtualització a Cànovas
in2in ha portat a terme el projecte de renovació de la infraestructura informàtica de Cànovas 1852 S.L.


Cànovas és l'assessoria més antiga de Girona, fundada l'any 1852. Actualment consta d'un equip de més de 50 professionals que integren una organització basada en l'especialització i la interacció de coneixements sota els criteris de serietat, el gust per la feina ben feta, la transparència i el desig de satisfer les necessitats de tots els seus clients. Cànovas 1852 S.L. ha mantingut com a objectiu principal el servei d'assessoria i orientació integral a institucions, empreses i particulars tot prestant serveis en totes les branques del dret, i especialment en l'assessorament fiscal, laboral, administració local, tràmits, gestions, corredoria d'assegurances, assessorament financer, auditoria, etc.

La infraestructura existent de Cànovas constava de servidors físics Microsoft Windows i Novell Netware. El projecte d’actualització de la infraestructura que s’ha dut a terme, ha permès migrar la majoria dels serveis de l’entorn Novell cap a l’entorn Microsoft així com actualitzar tots els servidors Microsoft a Windows 2008R2.
Tot aquest desplegament de nous servidors i consolidació dels existents, s’ha fet utilitzant la plataforma de virtualització VMware vSphere 5.
La virtualització consisteix en fer que diversos sistemes operatius puguin estar funcionant simultàniament sobre un únic servidor físic de forma totalment independent i aïllada. Per aconseguir això, es fa que cada sistema operatiu estigui instal•lat sobre el que s’anomena una màquina virtual. El nombre de màquines virtuals que poden estar simultàniament funcionant sobre un mateix servidor físic, ve determinat per les característiques i potència del propi servidor.
Així en aquest projecte, incorporant només dos servidors físics força potents ha estat possible tota la consolidació. A aquests servidors se’ls ha instal·lat el sistema propi de VMware que permet la gestió i funcionament de les màquines virtuals. Aquest sistema de forma genèrica, s’anomena hypervisor. L’hypervisor de VMware és el ESXi 5.0.
hypervisor
Amb l’únic servidor Netware que ha calgut mantenir, el que s’ha fet ha estat convertir-lo de físic a virtual (P2V) alliberant-lo del hardware vell i obsolet que tenia i podent-lo engegar sobre una màquina virtual d’última generació.
Per assegurar la continuïtat del negoci, s’ha implementat un sistema de còpies de seguretat amb Veeam Backup que permet tenir còpia a nivell d’imatge de totes les màquines virtuals, així com la possibilitat de recuperació tant a nivell d’imatge com a nivell de fitxer.
En els servidors virtuals considerats més crítics, a part de la còpia de seguretat corresponent, se’ls ha configurat un conjunt de rèpliques. Amb aquest sistema, davant d’un desastre que provoqui que un servidor virtual esdevingui irrecuperable, amb qüestió de molt pocs minuts es pot engegar de nou el servidor.
Tota aquesta infraestructura virtual, amb els corresponent sistema de còpies, aporta una sèrie d’avantatges:
  • S’ha reduït el consum elèctric al CPD ja que s’han aturat definitivament servidors antics que tenen consums més elevats respecte els moderns. El nombre total de servidors físics resultant s’ha disminuït tot i la incorporació de dos servidors nous.
  • Aquesta “rotació” de servidors fa que es puguin donar de baixa els contractes de manteniment dels servidors retirats. Com és conegut, els contractes de manteniment dels servidors són força més cars quan els servidors tenen més antiguitat.
  • Una altra avantatge a considerar és que la gestió dels servidors virtuals es fa molt més còmode pels administradors ja que es fa des d’una consola de gestió centralitzada. Des d’aquest entorn de gestió es pot moure un servidor virtual cap a un servidor físic diferent del que està inicialment. Per tant, la portabilitat dels servidors virtuals entre diferents servidors físics és un aspecte molt important que dóna molta flexibilitat davant una fallada d’un servidor físic.
  • Amb el sistema de còpies i rèpliques implantat s’ha reduït abismalment el temps de recuperació necessari davant un desastre. També s’ha incrementat molt l’històric de còpies de seguretat que es manté.

Com a norma general, els projectes d'aquestes característiques tenen un retorn de la inversió (ROI) força ràpid. Des de in2in podem assessorar-lo perfectament tant dels aspectes tècnics com económics.

 

Parlem cara a cara
Si tens dubtes et responem directament des de Skype.
Mi estado