telf-contactar
20/08/2012
in2cloud, una bona opció per protegir les teves dades
Tens les teves dades ben assegurades?
in2cloud t’ho posa fàcil!


Indiscutiblement, la informàtica és el motor de moltes empreses i negocis de tot tipus. El valor de la informàtica d’una empresa no és el valor material dels equips que hi ha instal·lats (servidors, estacions de treball, impressores...), sinó el de les dades que emmagatzemen, les quals són una fotografia del funcionament de l’empresa.
El valor d’aquestes dades és tan alt com difícilment quantificable. Tant és així, que moltes empreses no han pogut afrontar una pèrdua total de les seves dades i han fet fallida. Exemples d’això els trobem en les empreses que tenien els seus centres de dades (CPD) als edificis del World Trade Center quan hi va haver els atemptats de l’11-S.
Sovint es comet l’error de pensar que aquestes dades, pel simple fet d’estar emmagatzemades en uns equips de gran valor, per exemple (servidors, cabines...) ja estan assegurades i que la pèrdua d’informació és molt difícil.
L’error humà, com se sap, és el primer motiu de la pèrdua de dades, però, a més, hi ha altres factors que poden comportar la pèrdua d’informació:
 1. Error humà: fa referència a qualsevol tipus de pèrdua d’informació que sigui provocada per l’acció d’una persona, ja sigui de manera intencionada o fortuïta (formatació del disc, eliminació de documents, bloqueig del sistema, sabotatge, etc.)
 2. Error del maquinari (hardware): es produeix per culpa del mal funcionament de qualsevol peça de les quals es composa un sistema d’emmagatzematge d’informació (motor, electrònica, bobines, etc.)
 3. Programa maliciós (malware): qualsevol programa malintencionat pot estar programat per destruir dades. Els programes més comuns són els anomenats virus informàtics.
 4. Error de programari (software): ocasionalment, els programes informàtics són els causants de la pèrdua de dades, ja sigui per una mala instal·lació, per un error (bug) de programació, etc.
 5. Robatori o pèrdua de dispositius: cada cop és més habitual disposar de dades corporatives, per exemple el correu electrònic, des de dispositius mòbils com telèfons, tauletes i ordinadors portàtils. La pèrdua o robatori d’un d’aquests dispositius també pot comportar la desaparició d’informació.
 6. Pèrdua silenciosa de dades: fa referència a possibles vulnerabilitats del sistema que permeten que terceres persones accedeixin a informació no autoritzada. Aquesta violació de la informació no sempre té com a conseqüència la pèrdua de dades.
 7. Catàstrofe natural o accident: qualsevol fet imprevisible pot provocar danys en els equipaments informàtics i, per tant, pèrdua de dades (inundació, incendi, etc.).
A in2in tenim molt present que qualsevol sistema informàtic no és complet sense una bona estratègia de còpies de seguretat. Per això hem estat treballant per estar en disposició de recomanar el nostre sistema de còpies al núvol (cloud), l’in2cloud.
In2cloud és un software de còpies comprat per in2in que permet copiar dades sobre disc i posteriorment enviar-les al núvol.
El destí de còpia és un espai contractat a una empresa especialitzada –que compleix LOPD europea i tota la normativa de seguretat de tractament de dades vigent–, que té els servidors a Irlanda i que garanteix que les dades estan replicades a dos centres de dades diferents.
Les principals característiques d’aquest software són:
 • Agents d’Active Directory, SQL, Sharepoint, Exchange, Oracle i MySQL.
 • Còpies globals, incrementals i diferencials.
 • Opció d’encriptar la informació que es copia.
 • Gran ràtio de compressió, molt important a l'hora de copiar-ho al núvol.
 • Polítiques d’ús d’ample de banda de la línia WAN.
 • Notificacions per correu electrònic i SNMP.
Oferim un contracte de còpies de seguretat mitjançant la instal·lació d'un NAS en què el software in2cloud copiarà totes les dades que posteriorment es duplicaran al núvol.
En el dispositiu NAS, en tot moment, hi haurà un ampli històric de les últimes còpies realitzades, mentre que al núvol hi haurà un històric més recent per tal de reduir costos i poder oferir una quota molt econòmica.
Així pretenem assegurar que les còpies més recents en tot moment residiran al núvol. En condicions normals, atesa la necessitat d’una recuperació, es recorrerà al NAS. Només en un cas extrem, en què el NAS també hagi quedat afectat, es recorrerà a fer la recuperació directament des del núvol.
Aquest contracte de còpies inclou:
 • Préstec del dispositiu NAS, amb RAID de discs, en què es copiaran les dades.
 • Llicenciament del software in2cloud.
 • Capacitat d’emmagatzematge al núvol segons la quota contractada.
 • Enviament de les notificacions de les còpies de seguretat.
 • Suport telefònic i intervencions tècniques per solucionar incidències amb les còpies.
 • Renovació del NAS quan quedi obsolet.
 • Actualització a noves versions d’in2cloud.
Pensem que aquest contracte de còpies pot ajudar a complementar l’estratègia actual de còpies aportant la seguretat de tenir una còpia fora de l’empresa, o bé pot substituir l’actual sistema de còpies en cas que sigui precari.
Estarem a la vostra disposició per estudiar amb detall el vostre cas i determinar si existeix alguna limitació per culpa de la línia d’internet i, en cas que sigui així, aportar la millor solució.

Annex: Captures de pantalla del programa in2cloud.
 
Tipus de dades que permet copiar a través d'agent de còpia.

Captura 

Registre d'una còpia diferencial d'una base de dades d'SQL.

Captura4

Limitació de l'ample de banda per franja horària.

Captura6

Notificacions per correu electrònic.

Captura5
Parlem cara a cara
Si tens dubtes et responem directament des de Skype.
Mi estado